สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระบบประปาในบ้าน

ระบบประปาในบ้าน

แนวทางการติดตั้งระบบประปาในบ้าน

1.ตำแหน่งท่อประปาหรือก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประปาอื่น ๆ จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่จมน้ำโสโครกหรือของเหลวอื่น ๆ เพราะว่าทั้งท่อประปาและก๊อกน้ำเป็นสูญญากาศ หากเกิดการรั่วไหลของท่อจะทำให้สิ่งส กปรกเข้ามาได้

2.การเชื่อมต่อท่อประปาควรใช้อุปกรณ์หรือท่อที่ต่ อเป็นท่อประเภทเดียวกัน เช่นการต่อท่อพีวีซีควรใ ช้ข้อต่อต่าง ๆ เป็นพีวีซีและควรต่อเข้ากับท่อพีวีซี ซึ่งจะช่วยให้การยึดเกาะของท่อได้แน่นหนาขึ้น

3.ถ้าต้องการเดินท่อแบบฝังในผนัง ควรเลือกท่อประปาที่เป็นเหล็กหรือท่อพีวีซีที่มีความหนาเพื่อป้องกันการกดทับของน้ำหนักโครงสร้างทำให้ท่อแตกได้

4.ท่อประปาที่ต้องวางนอนตามพื้นจะต้องวางในลักษณะ ที่ไม่ต้องรับน้ำหนักเกินควรและในกรณีที่ท่อลอด ผ่านฐานรากจะต้องมีปลอกร้อยท่อขนาดใหญ่กว่าขนาด ท่อ.2 เบอร์ เพื่อป้องกันท่อแตกจากโครงสร้างกดทับ

5.ในตำแหน่งการใช้น้ำภายในห้องต่าง ๆ ควรมีการวาง สต๊อปวาล์ว แยกเป็นส่วน ๆ สำหรับในกรณีที่ท่อหรื ออุปกรณ์เกิดเสียหายจะไม่จำเป็นต้องปิดประตูน้ำใหญ่ ซึ่งจะทำให้บ้านทั้งหลังน้ำไม่ไหล

view